Tylicz i okolice oferują tereny idealne do turystyki pieszej oraz stary szlak architektury cerkwialnej, który charakteryzuje się zabytkami dawnej Łemkowszczyzn