W Złockiem istnieje ośrodek jeździecki, który oferuje naukę jazdy na lonży, jazdę samodzielną i niezwykle atrakcyjne rajdy terenowe.
Szczególnie zachęcające miłośników konnych eskapad są wypady na Jaworzynę Krynicką, do Bacówki nad Wierchomlą, a także przejażdżki po innych okolicznych trasach.
Ośrodek posiada obecnie 6 łagodnych koni oraz dwa kuce dla maluchów. Obok stajni znajduje się ujeżdżalnia oraz mały tor przeszkód.


SZLAKI TURYSTYKI KONNEJ


Szlak nr 1: Majdan - Dubne - Leluchów - Muszyna Majdan
Początek szlaku Leśniczówka Majdan. Drogą leśną oznakowaną wzdłuż potoku Zimne. Korytem lewego dopływu potoku Zimne. W prawo stromą leśną drogą oznakowaną na szczyt Dubne. Szlakiem niebieskim w lewo do połączenia się ze szlakiem żółtym. Równolegle do szlaku żółtego aż do drogi leśnej oznakowanej, biegnącej wzdłuż granicy państwowej do wsi Dubne. Następnie drogą utwardzoną przez Leluchów na Majdan. Ostatni odcinek szlaku biegnie starą drogą wzdłuż toru kolejowego przez Żabnik.
Długość szlaku: 20,5 km, w tym oznakowane: 11,5 km 
Różnica wysokości: 300 m

Szlak nr 2: Muszyna Majdan - Dubne - Powroźnik
Początek szlaku Leśniczówka Majdan. Drogą leśną oznakowaną wzdłuż potoku Zimne. Korytem lewego dopływu potoku Zimne. W prawo stromą leśną drogą oznakowaną na szczyt Dubne. Szlakiem niebieskim w lewo do połączenia się ze szlakiem żółtym Następnie drogą leśną, oznakowaną, wzdłuż potoku Młynne do Powroźnika. Po przekroczeniu drogi asfaltowej i potoku Muszynka w lewo do gospodarstwa pani Krówczyńskiej. 
Długość szlaku: 10,5 km, w tym oznakowano: 6 km 
Różnica wysokości: 300 m

Szlak nr 3: Dubne - Rusinów - Malnik - Dubne - Powroźnik
Początek szlaku gospodarstwo państwa Krówczyńskich. Drogą polną, oznakowaną w górę potoku Muszynka do ujścia potoku Młynne. Po przekroczeniu potoku Muszynka i drogi asfaltowej drogą polną utwardzoną oznakowaną wzdłuż prawego dopływu potoku Młynne, a następnie korytem potoku do szlaku żółtego i niebieskiego. W lewo szlakiem żółtym i niebieskim do skrzyżowania z drogą leśną oznakowaną, w prawo na górę Zdziar. Następnie drogą leśną oznakowaną do osady Miczuły, skąd drogą polną oznakowaną do osady Muszyna - Rusinów. Z Rusinowa drogą polną oznakowaną na Stadło (koło przekaźnika telewizyjnego), skąd drogą polną oznakowaną na Malnik. Z Malnika drogą leśną oznakowaną do szlaków żółty i niebieski. Szlakiem żółtym i niebieskim w kierunku Dubnego aż do połączenia ze szlakiem pomarańczowym konnym. Możliwość powrotu szlakiem nr 2 albo szlakiem nr 3. 
Długość szlaku: 18 km, w tym oznakowane: 10 km
Różnica wysokości: 338 m

Szlak nr 4: Powroźnik
Początek szlaku gospodarstwo państwa Krówczyńskich. Drogą polną oznakowaną w górę potoku Muszynka powyżej ujęcia wody pitnej. W miejscu ustawienia ambony dla myśliwych szlak skręca w lewo drogą leśną oznakowaną (odcinek bardzo stromy). Na rozstaju dróg w prawo drogą biegnącą korytem strumyka. Następnie ścieżką zrywkową do drogi leśnej. Oznakowanym odcinkiem drogi leśnej w lewo do szlaku niebieskiego. Szlakiem niebieskim powrót do gospodarstwa państwa Krówczyńskich. 
Długość szlaku: 9 km, w tym oznakowano: 9 km
Różnica wysokości: 270 m

Szlak nr 5: Wojkowa - Powroźnik
Początek szlaku gospodarstwo państwa Krówczyńskich. Drogą polną oznakowaną w górę potoku Muszynka powyżej ujęcia wody pitnej. W miejscu ustawienia ambony dla myśliwych skręcić w prawo brodem przez potok. Wzdłuż Muszynki do ujścia potoku Pusta. Drogą leśną oznakowaną wzdłuż potoku Pusta, a następnie w prawo leśną drogą do wsi Wojkowa.
Z Wojkowej drogą polną oznakowaną do szlaku żółtego. Po przekroczeniu szlaku żółtego drogą leśną oznakowaną wzdłuż potoku Stupne. Po przekroczeniu drogi asfaltowej i potoku Muszynka, drogą polną oznakowaną w lewo do gospodarstwa państwa Krówczyńskich.
Długość szlaku: 16 km, w tym oznakowano: 10km
Różnica wysokości: 300 m