Ogrody są podzielone na 5 części; historie Zbawienia, Krajobrazy Biblijne, Nauki Proroków, Dziecięcy Ogród Biblijny, Ogród Zakochanych. Całość zdobi roślinność z ziemi świętej m.in. palmy i drzewka oliwne. Ogrody biblijne powstały by wzbudzać w zwiedzających chwilę refleksji, zadumy nad sobą i światem.